O nas

Kasia Dujanowicz

Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Certyfikowany Coach Coachwise, PCC ICF, Trener Coachingu, Mentor Coach, Superwizor, Business Coach. Specjalizuję się w szkoleniach i w pracy w relacji coachingowej z obszaru przywództwa i zarządzania zespołem. 

Regularnie poddaję się superwizji, doskonaląc swój warsztat coachingowy.

Bazując na doświadczeniach własnych, z prowadzenia supewizji indywidualnej i grupowej, we współpracy z Edyta Jagodzińską-Pawluk stworzyłam własny model Efekywnej Superwizji 3K.

Pracuję z coachami nad rozwojem ich kompetencji coachingowych, współpracując między innymi z Pracownią Coachingową NOVO, Wyższa Szkołą Bankową w Poznaniu. 

Prowadzę procesy coachingowe dla biznesu, wdrażam kulturę coachingową w organizacji  i dbam jednocześnie o profesjonalny rozwój coachów poprzez prowadzenie dedykowanych dla tej grupy warsztatów, superwizji, sesji coachingowych.

To co cenię najbardziej to otwartość, elastyczność partnerstwo i zaufanie - podstawy nie tylko w pracy coachingowej czy superwizyjnej, ale przede wszystkim  życiu codziennym.

 

 

Ania Chraniuk

Akredytowany Superwizor oraz coach Izby Coachingu, Certyfikowany Coach ICF ACC, Trener Biznesu, Koordynator Projektów Rozwojowych, Mentor. Prowadzę sesje coachingowe specjalizując się w obszarach związanych z coachingiem kariery, rozwoju kompetencji, wydobywania potencjału.

Regularnie poddaję superwizji - dbając o swój rozwój i doskonalenie kompetencji coachingowych mam na uwadze dobro moich klientów.  

Wspieram przyszłych coachów w uzyskaniu akredytacji ICF prowadząc zajęcia, warsztaty oraz sesje mentorskie.

Zarządzam różnorodnymi zespołami, realizując projekty rozwojowe, wspieram członków zespołu w ich obowiązkach, jestem dla nich doradcą i mentorem, prowadzę szkolenia i coachingi. Współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP oraz Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie, prowadząc zajęcia ze studentami oraz warsztaty otwarte.

Ważnym dla mnie elementem pracy z ludźmi jest inspirowanie ich do działania, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, do rozwoju - nie tylko w sferze zawodowej ale również prywatnej.