Model 7 perspektyw w superwizji

[ Ania Chraniuk ] -

13-11-2015

Superwizja to proces refleksyjnego uczenia się coacha, podczas którego superwizor buduje przestrzeń i miejsce do refleksji dla coacha nad własnym stylem pracy, narzędziami, filtrami, ograniczeniami, świadomością. Aby praca superwizyjna była efektywna często stosowany jest w niej MODEL 7 PERSPEKTYW (P. Hawkins, R. Shohet), stanowiący obszar siedmiu perspektyw przez które superwizor prowadzi coacha w refleksji nad jego pracą.

 

Podczas jednej superwizji można coacha przeprowadzić przez wszystkie siedem perspektyw lub przez jedną/kilka wybranych, w zależności od celów zdefiniowanych przez coacha. W modelu, wyróżniamy następujące perspektywy:

1. KLIENTA - najbardziej świadoma perspektywa, podczas której analizuje się Klienta - jego wygląd, zachowanie, mowę czy problem z którym przeszedł;

2. PERSPEKTYWA INTERWENCJI COACHA - obszar do refleksji nad naszą pracą - warsztatem, kwestie narzędzi jakie zastosowaliśmy, jakie podjęliśmy interwencje, jaki ma to wpływ na Klienta;

3. RELACJI COACHA I KLIENTA - analizujemy relację jaka zachodzi na płaszczyźnie coach-klient, ważne jest tutaj spojrzenie z dwu perspektyw: świadomej (myśli, emocje, wpływ na drugą osobę) oraz nieświadomej, związanej z psychologicznym pojęciem "przeniesienia", kiedy to coach nieświadomie poddaje się oczekiwaniom klienta związanym z rolą jaką ma pełnić względem jego (np. rola ojca, matki), zaburzając tym samym poprawną relacje coachingową;

4. PERSPEKTYWĘ COACHA - kiedy to obserwacji poddane są myśli, emocje, uczucia coacha, aby ustrzec się bycia "krzywym zwierciadłem" dla klienta, które zdominowane jest przez "bycie sobą", bowiem coach powinien być dla klienta adekwatnym zwierciadłem;

5. RELACJI MIĘDZY SUPERWIZOREM A COACHEM - jest tzw. procesem równoległym, podczas którego relacja coach-superwizor jest lustrzanym odbiciem relacji coacha z klientem, w tym lustrze coach może zobaczyć trudności jakie ma w procesie coachingowym, a w rezultacie szybko znajdzie inne sposoby pracy z klientem;

6. PERSPEKTYWĘ SUPERWIZORA - czyli proces jaki zachodzi w superwizorze, jego emocje, myśli, odczucia "tu i teraz", aby udzielić coachowi konstruktywnej informacji zwrotnej, dając tym samym coachowi nowe spojrzenie na siebie i swoją pracę;

7. SYSTEM KLIENTA, COACHA I SUPERWIZORA - analiza systemu w którym pracujemy, środowisko, kontekst, kulturę - ważny jest tutaj wymiar etyczny pracy coacha i uświadomienie sobie pewne mechanizmy funkcjonujące w zależności od systemu w którym pracujemy.

Ważne jest to, iż praca podczas superwizji Modelem 7 perspektyw wymaga od superwizora wiedzy, doświadczenia ale przede wszystkim olbrzymiej świadomości i dojrzałości w pracy z ludźmi jak również ciągłego rozwoju i szkolenia własnych kompetencji.

 

A dla Ciebie, który obszar byłby na dziś, najbardziej rozwojowy?