Superwizja, czyli co?

[ Kasia Dujanowicz ] -

9-11-2015

Superwizja bardzo różnie jest rozumiana i odbierana, nie tylko przez Coachów ale też przez samych superwizorów. Przez niektórych łączona z mentorcoachingiem, dla innych mocno związana z nadzorem.

Dla nas superwizja to najlepszy, najmocniejszy i najbardziej wszechstronny sposób na stawanie się profesjoanlnym coachem poprzez refleksyjne uczenie się.

Według ICF superwizja to bezpieczne środowisko dla rozstrzygania kwestii zawodowych coacha, jego refleksji nad dotychczasową pracą. To również przestrzeń, gdzie coach może spotkać się z ekspertem, może zasięgnąć jego opinii, wyciągnąć wnioski, które pomogą zaplanować przyszłe zmiany dotyczące rozwoju zawodowego i doskonalenia się.

Lubimy jednak myśleć o superwizji jeszcze w inny  sposób....

"Superwizja jest miejscem, gdzie profesja oddycha i uczy się... superwizja może być bardzo ważną częścią dbania o siebie, pozostawiania otwartym na uczenie się nowych rzeczy i konieczną częścią trwającego nieustannie samorozwoju Coacha, jego świadomości i zaangażowania w uczenie się"

– Hawkins and Shohet.

„Celem superwizji jest zapewnić, że najlepsze interesy Klienta i Coacha są chronione i dostarczyć edukacyjnego i regenerującego wsparcia Coachowi."

– Myles Downey

"Superwizja jest możliwością zabrania kogoś z powrotem do jego umysłu, aby pokazać jak dobry może być"

– Nacy Kline

 

A jaką  definicję superwizji Ty  najbardziej lubisz?