Rodzaje superwizji w coachingu, czyli nad czym pracować superwizyjnie?

[ Ania Chraniuk ] -

27-11-2015

Superwizja jest procesem celowym. Coach pracuje nad obszarem, który jest dla niego w danym momencie istotny. Zatem w jakich obszarach możemy pracować?

 

SUPERWIZJA ROZWOJOWA

Celem superwizji rozwojowej jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach jego profesjonalnego funkcjonowania – definiowanie indywidualnego stylu cochingowego, odkrywanie zasobów obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.

 

SUPERWIZJA PROBLEMOWA

Celem superwizji problemowej jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej praktyce. Superwizor pomaga zrozumieć, jakie są prawdziwe wyzwania i ograniczenia coacha, jak jego system wewnętrznych przekonań i wartości wpływa na efektywność jego pracy z klientami.

 

SUPERWIZJA NORMATYWNA

Celem superwizji normatywnej jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi w różnych podejściach i systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi. Tego typu superwizje są często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.

 

A TOBIE, KTÓRY RODZAJ SUPERWIZJI JEST POTRZEBNY?

PRACA NA KTÓRYM OBSZARZE ZWIĘKSZY TWOJE KOMPETENCJE?

NAD CZYM BĘDZIESZ PRACOWAŁ PODCZAS SUPERWIZJI?