Narzędzia pracy superwizora # 4 Karty wartości / Values Team

[ Ania Chraniuk ] -

2-10-2019

Z kartami wartości (a myślę tu o tych jednych, konkretnych kartach Values Team, których autorami są Piotr Pilipczuk oraz Katarzyna Ramirez) można pracować zarówno w superwizji grupowej, jak i indywidualnej. Karty stworzone są na bazie koncepcji poziomów wartości Clare’a Gravesa, która odpowiada na pytania związane z życiem i motywatorami działania człowieka, np. Dlaczego dla niektórych rzeczą najważniejszą jest wizerunek i są nastawieni na sukces, a inni chcą po prostu dzielić się swoją wiedzą?

 

Graves tworząc swój model, doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Taki stan rzeczy jest skutkiem doświadczeń jakie zdobywamy – a to daje nam możliwość wchodzenia na wyższe etapy, które są źródłem naszych podstawowych wartości życiowych. Rozwijając się, rozumiemy coraz więcej rzeczy, zmienia się nasz charakter, podejście do życia, sposób pracy itp. Pracując zgodnie z modelem Gravesa, jesteśmy w stanie zobaczyć na jakim etapie znajduje się dana jednostka, czy zespół. I właśnie w superwizji dzięki Kartom Wartości możemy poprzyglądać się na jakim poziomie własnego rozwoju jesteśmy jako coach, co nas motywuje, ale też co jest dla nas na ten moment ważnego – jakie są wartości, jak układają się dla nas kwestie etyczne. Karty będą użyteczne dla naszego Klienta, kiedy mówimy o wizji, misji i sensie, kulturze osobistej i organizacyjnej, współpracy i współistnieniu. Pracując Kartami Wartości odkrywasz najsilniejsze motywatory – bezpieczeństwo, moc, porządek, sukces, ideały, rozwój, holizm.

 

Możemy z naszym Kilentem-Coachem przyglądać się dzięki nim, nie tylko w obszarze mikro, ale też odnosząc się do całego systemu w jakim funkcjonujemy – zestawiać: Gdzie ja jestem względem systemu? Jaki i co jest w systemie w którym funkcjonuję? Jaki jest system w którym chciałbym funkcjonować? Co już jest? Czego brakuje? Co ważne, karty wspierają nas, aby przyjrzeć się temu wszystkiemu z poziomu mikro, jak i makro.

 

JAK KONKRETNIE PRACOWAĆ?

 

SPOSÓB 1:

Zapraszam do pracy, proponując wykorzystanie kart wartości, wprowadzam krótko w teorię systemów Gravesa, pokazując jakie mamy poziomy – każdego nazwę wydrukowaną na grubej, kolorowej kartce kładę przed Klientem (bywa, że mam wydrukowane i zalaminowane zdjęcia i proszę, aby do każdego poziomu wybrał to, które jest dla niego obrazem danego poziomu). Karty Values Team mam również posegregowane kolorami, zazwyczaj rozłożone, choć zdarzyło mi się, że Klient rozkładał je sam – po swojemu, z refleksją. Po krótkim wstępie zaczynam pracę pytaniami, w zależności od kierunku, w którym podąża mój Klient-Coach, ale też w zależności od celu na nasze spotkanie idę za nim – pracując pytaniami (poniżej przykładowe):

- Jak patrzysz na te kartki (z napisami) to co?

- Jaką masz refleksję kiedy posłuchałeś o tej koncepcji?

- Jaka informacja o Tobie jako coachu przychodzi do Ciebie pierwsza?

- Co dla Ciebie, jako dla Coacha kryje się pod tymi nazwami?

- Który kolor jest Tobie/Twojej pracy/wartościom najbliższy?

- Jakie wartości przypisane do poszczególnych poziomów wybierasz? (praca z kartami)

- Co ta wartość dla Ciebie jako coacha oznacza?

- Co ważnego jest w tej wartości dla Ciebie jako coacha? Co ważnego z tej wartości wynika dla Twoich Klientów? 

- Który poziom jest najbliższy Tobie jako coachowi?

- Gdzie chcesz być?

- Jaki byłby idealny dla Ciebie/Twojej pracy/Twojego otoczenia/Twoich Klientów system wartości?

- Co zyskujesz będąc teraz na tym właśnie poziomie?

- Co możesz jako Coach w stosunku do Klienta patrząc na swoje wartości?

- Czego zabraniają Ci Twoje wartości? Jakie zachowania są nieakceptowalne?

- Jakie motywatory znajdują się na tym poziomie?

- Co najsilniejszego jest na tym poziomie? Co najmocniej determinuje Ciebie, jako coacha na tym poziomie

- Jakich wartości/zasad Tobie, jako coachowi brakuje?

- Jakie Twoje talenty kryją się za tą kartą?

- Jak wygląda Twoja droga przez te wartości?

- Jaki byłby idealny układ dla Ciebie jako coacha?

- Jakim sukcesem jest ten sukces? (kiedy Klient wybiera kartę SUKCES) Jak sukces wpływa na Ciebie jako coacha?

- Jaki obszar wymaga wzmocnienia, abyś był takim coachem jakim chcesz?

- Jaki obszar blokuje w byciu takim coachem jakim chcesz/jakiego potrzebują Twoi Klienci?

W podsumowaniu pracy pytaniami – kończę zazwyczaj tradycyjnie: Co dla siebie bierzesz? Jaka jest końcowa refleksja? Co na koniec o Tobie jako o coachu? Co w się w systemie? Jaką masz refleksję w obszarze swoich Klientów?

Moje doświadczenia pokazują, że często Klienci układają sobie obraz (zdarzyło mi się, że obraz był złożony z postaci – podpisy były przykryte). Wtedy też dopytuję: Patrzysz na ten obraz, który stworzyłeś i…? Co ten obraz mówi o Tobie jako o coachu? Jak patrzysz na ten obraz gdzie po naszej rozmowie jesteś jako coach? Co nowego/innego obraz ten pokazuje o Tobie jako coachu?

 

SPOSÓB 2:

Tu zapraszam od zaproszenia do pracy z narzędziem i pozwalam aby Klient wybrał sobie karty, które odzwierciedlają jego (w zależności od obszaru który mamy dotknąć): wartości, motywatory, ale też lęki/obawy. Klient sam wybiera, pracujemy pytaniami na tym co wybrał (korzystam z tych pytań, które zaproponowałam Wam w sposobie pierwszym). Dopiero po pewnym czasie pracy – jeśli czuję, że warto, że będzie to dla Klienta użyteczne pokazuję teorię – mówię o kolorach, poziomach i zapraszam do przyjrzenia się sobie poprzez tą perspektywę. Pracując w ten sposób pamiętaj zawsze o pytaniach takich jak:

- Co Ty na to? Co zostanie? Co się zmieni?

- Jak z Tobą, jako coachem rezonuje ta teoria?

- Jak to co powiedziałam wpływa na to co do tej pory zrobiliśmy?

- Na ile taka perspektywa jest użyteczna dla Ciebie jako coacha?

- Co ta perspektywa pokazuje więcej/mniej?

- Jak teraz wygląda Twój system?

I dalej praca – superwizyjna – przyglądamy się by wejść jeszcze głębiej, mocniej, by proces był jak najbardziej użyteczny dla Klienta.

  

Lubię pracę z wykorzystaniem tych kart – mam tu swobodę, nie trzymam się schematu, karty dają elastyczność – a od tego już tylko krok by pójść dalej… oby tylko nasza i Klienta wyobraźnia nas nie ograniczała.