Narzędzia pracy superwizora #2 Points of You®

[ Kasia Dujanowicz ] -

20-04-2017

1. Obszar zastosowania

Karty Points of You® są narzędziem często wykorzystywanym w pracy coachingowej. Równie skutecznie i rozwojowo można je wykorzystywać w pracy Superwizyjnej – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Karty wykorzystuje się do głębokiej pracy, co wzmacnia w superwizji proces refleksyjnego uczenia się Klienta-Coacha, który może w szerszej perspektywie przyjrzeć się swojej pracy, wzmocnić siebie jako Coach, uświadomić sobie własne mocne strony i siłę ich wykorzystania. Odnosi się to często do takich elementów m.in. jak odwaga coachingowa, czy intuicja w pracy z Klientem.

 

2. Zadanie/ wyzwanie

Wybierz z pośród tali kart – trzy, które obrazują Twoje mocne – indywidualne, wyjątkowe strony jako coacha.

 

3. Sposób zastosowania

I.Wybierz 3 karty, które obrazują Twoje mocne, wyjątkowe strony (umiejętności) jako coach.

- O jakich Twoich mocnych stronach mówią karty?

- Jak te cechy wpływają na Twoją pracę?

- W jakich konkretnych sytuacjach wspierają Cię one?

- Na co mają wpływ te cechy/umiejętności?

- O czym mówią Ci te karty?

- Co jest w Tobie wyjątkowego?

- Co zyskujesz kiedy odwołujesz się do swoich mocnych stron?

- Co pomaga Ci pamiętać o Twoich mocnych stronach?

II. Teraz ułóż karty w kolejności od najbardziej wzmacniającej/ważnej dla Ciebie do mniej wzmacniającej/ważnej dla Ciebie na ten moment.

- Co sprawia, że właśnie ta cecha/umiejętność jest najważniejsza?

- Jak o nią dbasz?

- Jak posiadanie tej mocnej strony wpływa na Ciebie jako Coacha?

- Jak ta karta wpływa na Twoją pracę z Klientem?

- Jak ta karta wpływa na Klienta?

- Jak często korzystasz z tej karty? Co Ci to daje?

- Jak patrzysz na wszystkie trzy karty, jakie wnioski z tego płyną?

- Co teraz zmieni się w Twojej pracy coachingowej?

- Jak chcesz to wykorzystać?

 

4. Efekt

Efektem pracy na Kartach Points of You® podczas superwizji grupowej (praca nad I częścią może odbywać się w parach/grupach 3-osobowych) jak i indywidualnej ma głównie na celu wzmocnienie Coacha, ważne jest, aby w bezpieczny, metaforyczny sposób przyjrzał się sobie, aby wzmocnił swoją pewność siebie, był gotowy do odważnej pracy coachongowej z Klientam – podejmował odważne interwencje, korzystał z własnych zasobów, mocnych stron, a w chwilach zwątpienia sięgał po nie. Taki efekt wzmacnia obraz, który odgrywa w takiej pracy kluczową rolę, wspiera w poszerzaniu perspektywy, w odnajdywaniu własnych zasobów, a tym samym wzmacnianiu siebie jako coach.