Na drodze do Akredytacji Superwizora Coachingu….

[ Kasia Dujanowicz ] -

8-02-2016

Jakie wymagania stawia Izba Coachingu swoim Superwizorom?

 

Wymagania dla kandydatów

 1. Akceptacja Kodeksu Etycznego IC.
 2. Ukończenie:

a/ studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy zawodowej

b/ studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy zawodowej

c/ szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu, konsultingu, trenerstwie lub edukacji

 1. Dla superwizora: wykazanie dodatkowo (poza wykazanymi w poprzednim punkcie) minimum 5 lat pracy z ludźmi, która obejmowała rozwijanie potencjału drugiego człowieka (np. coaching, doradztwo, psychoterapia, zarządzanie lub przewodzenie zespołom, prowadzenie warsztatów rozwojowych).
 2. Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 125 godzin zegarowych zajęć rozwijających kompetencje coacha opisane przez IC.
 3. Przeprowadzenie 200 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum 5 coachingów wielosesyjnych (minimum trzy sesje każdy) dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingowego. Na 200 godzin składać się może:

- co najmniej 90 godzin coachingu indywidualnego,

- coaching grupowy lub coaching zespołu,

- najwyżej 30 godzin działań w formie:

  1. udział w grupach ćwiczeniowych w roli coacha (nie dotyczy kursów wykazanych w punkcie 4.) – rzeczywiste godziny zegarowe pełnienia roli coacha,
  2. prowadzenie grup ćwiczeniowych: kluby coacha, grupy ćwiczeniowe przy szkołach coachingu.
 1. Podleganie superwizji pracy coachingowej (indywidualnej lub grupowej) w wymiarze minimum 20 godzin zegarowych, w tym minimum 5 godzin superwizji indywidualnej.
 2. Rekomendacje zastępujące egzamin od minimum dwóch superwizorów akredytowanych przez IC, wystawione na podstawie superwizji prowadzonej zgodnie
  ze standardami ustanowionymi przez IC. Przynajmniej u jednego superwizora aplikujący podlega wielosesyjnemu procesowi superwizyjnemu (co najmniej trzy sesje w procesie). Superwizje u obu superwizorów zawierają element obserwacji uczestniczącej lub są analizą medialnego zapisu sesji (superwizor widzi/słyszy/obserwuje pracę superwizowanego coacha).
 3. Posiadanie umiejętności prowadzenia superwizji coachingowej.
 4. Przeprowadzenie minimum 60 godzin superwizji (indywidualnej lub grupowej), w tym przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej.
 5. Udział w superwizji własnej pracy jako superwizor w wymiarze minimum 10 godzin.
 6. Przyjęcie do wiadomości, że wniosek akredytacyjny może być rozpatrzony wyłącznie po wniesieniu przez członka IC wszystkich należnych składek, oraz że udzielenie akredytacji i wpisanie na listę coachów akredytowanych przez IC nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przez Komisję Akredytacyjną IC i po wniesieniu opłaty akredytacyjnej.
 7. Wniesienie opłaty aplikacyjnej.
 8. Zobowiązanie do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej własnej pracy jako coach w wymiarze 25 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat (w tym minimum 5 godzin superwizji indywidualnej).
 9. Zobowiązanie do udziału w okresowej (raz na pół roku), organizowanej przez IC, superwizji własnej pracy jako superwizor.
 10. Wniesienie opłaty akredytacyjnej.
 1. Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych (nie obejmuje sesji odbywających się w ramach procesu kształcenia, np. na kursach).

Wierzę głęboko w to, że wymogi te faktycznie pozwalają pracować superwizyjnie tym , którzy mają do tego przygotowanie i predyspozycje. Co więcej zachęcam również innego organizacje coachingowe, by takie standardy tworzyły i tym samym wspierały profesjonalny coaching.

 

Zródło: strona IZBY COACHINGU : www.izbacoachingu.pl