KOMPETENCJE SUPERWIZORA W PRACY Z GRUPĄ

[ Kasia Dujanowicz ] -

4-11-2019

Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego SUPERWIZORA przygotowanego w zakresie prowadzenia sesji superwizyjnych. Coach-Superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, charakterystyczne dla jego stylu pracy. Ważne jest by miał świadomość na ile służą one klientom superwizji, ale też aby sam cały czas dbał o swój rozwój w obszarze dawania wsparcia i rozwoju swoich klientów.

Superwizja jest bowiem sposobem na pogłębienie, wzbogacenie oraz zdobycie nowych kompetencji. To możliwość eksplorowania i lepszego zrozumienia różnych aspektów swojej pracy z klientami. W przypadku superwizji grupowej dodatkową korzyścią jest wsparcie i inspiracja, jaką otrzymuje od grupy każdy jej członek. Pamiętajmy przy tym, że cały proces prowadzi i animuje superwizor.

 

Jakie zatem powinien mieć kompetencje SUPERWIZOR pracujący z grupą?

1. Zacznę od czegoś, co trudno nazwać kompetencją ale z pewnością bez tego trudno jest mówić o „dobrym” przygotowaniu superwizora do pracy z grupą: mam tu na myśli wewnętrzną dojrzałość, pokorę, świadomość siebie i wpływu jaki możemy wywierać na innych, ale też dbanie o postawę ja ok- ty ok. Z pozoru proste, w praktyce sama będąc w różnych grupach superwizyjnych uczestnikiem,  okazuje się dla wielu może być   sporym wyzwaniem.

 

2. Kompetencje i doświadczenie w obszarze pracy coachingowej powinny być na bardzo wysokim poziomie. Co to oznacza? Najważniejsze kompetencje coachingowe: aktywne słuchanie, zadawanie pytań- mocnych, głębokich, sięgających sedna, odzwierciedlanie na wielu poziomach, obecność, kontraktowanie, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, budowanie świadomości i zachęcanie do działań - powinny mieć poziom – pokuszę się o sformułowanie- mistrzowski. Dlaczego? Podczas superwizji - zwłaszcza normatywnej - ważne jest, żeby superwizor był autorytetem, przykładem - tego jak używanie kompetencji coachingowych faktycznie powinny wyglądać, żeby wspierały klienta a nie osaczały, sugerowały rozwiązania czy pomniejszały jego wartość.

 

3. Praca z grupą - mechanizm procesu grupowego i umiejętność zarządzania nim są absolutnie kluczowe, co pozwala nam też stwierdzić, że Superwizor powinien łączyć w sobie kompetencje coachingowe i trenerskie. Zdecydowanie zatem łatwiej będzie prowadzić superwizją grupową, tym z nas którzy mają doświadczenia w pracy z grupą - chociażby w coachingu grupowym,  zespołowym czy po prostu w trenerstwie.

 

4. Umiejętne korzystanie z narzędzi i technik stosowanych zarówno z coachingu indywidualnym, jak i grupowym (metoda aktywizująca przeżywanie, grupy Balinta, praca z kartami, praca z przestrzenią, użycie dramy jako metody pracy). Ich elastyczne używanie może bardzo weprzeć proces superwizji grupowej.

 

5. Kompetencje superwizora to również obszar związany z psychologią człowieka. Co oznacza, że wskazanym jest by superwizor miał przygotowanie psychologiczne ( czasami terapeutyczne) lub przynajmniej znał podstawy związane z psychologią człowieka dorosłego i  procesów zmiany jakich doświadcza

Przedmiotem superwizji jest bowiem  bardzo często przeniesienie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha oraz coacha  na klienta. Aspekt psychologiczny w superwizji dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w związku z prowadzonymi sesjami. Proces superwizyjny opiera się w dużej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością zawodową coacha

 

6. Ekologia procesu superwizji, która  dotyczy przede wszystkim prawidłowego ustalania celów i kontraktu.   Pomaga też sprawdzić na ile coach faktycznie potrzebuje superwizji czy być może innego rodzaju wsparcia: mentoringu, coachingu, treningu czy terapii. Ważne jest również ustalanie czy osiągnięty dobrostan nie będzie w konflikcie z innymi ważnymi celami a także osobami w otoczeniu klienta. Ekologia superwizji pozwala też  sprawdzić czy działania podjęte przez Coacha są użyteczne dla rozwoju klienta a także czy służą samemu Coachowi.

 

Z mojej perspektywy to najważniejsze kompetencje superwizora, który pracuje z grupą.

 

Za co TY cenisz swoich superwizorów w pracy z grupą?

Jakie masz doświadczenia i dobre praktyki?