Być profesjonalnym coachem, czyli słów kilka o superwizji rozwojowej

[ Ania Chraniuk ] -

5-03-2016

Superwizja rozwojowa ma na celu wsparcie coacha w jego rozwoju zawodowym. Rozwój ten może dotyczyć różnych obszarów profesjonalnego funkcjonowania coacha. To coach decyduje, które z zagadnień wymagają wsparcia oraz profesjonalizacji i to wybrane przez niego zagadnienia podlegają superwizji. Należy pamiętać, że superwizja (szczególnie rozwojowa) jest procesem interaktywnym i twórczym - nie da się jej zaplanować, ułożyć na nią scenariusza. Ona się toczy swobodnie i naturalnie właśnie w kontakcie superwizora z coachem, który jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, a więc i niepowtarzalny w dochodzeniu do celu. Tak więc nie można superwizji do końca zaplanować, ona się toczy zgodnie z coachem, który można by rzecz przynosi na superwizję swój własny plan i schemat pracy. Coach musi też być gotowy na taki rodzaj superwizji - musi mieć w sobie otwartość na zmiany, na intensywną pracę - musi być szczery i zaangażowany. W przeciwieństwie bowiem do superwizji normatywnej - superwizja rozwojowa jest dobrowolna - a u świadomych coachów wynika z potrzeby samorozwoju i chęci profesjonalizacji swojej pracy. W obliczu powyższego należy więc pamiętać, że celem superwizji rozwojowej jest też (a może przede wszystkim) stworzenie atmosfery szacunku, uczciwości, zaufania, podczas której coach będzie mógł przyjrzeć się swojej pracy, będzie mógł prowadzić intensywną i efektywną refleksję o sobie i swojej pracy.

 

Superwizja rozwojowa może przybierać formę grupową, indywidualną lub mieszaną, w zależności od potrzeb, ale też preferencji coacha. Praca podczas niej może być bardzo różna, jak na przykład: analiza nagranych sesji, wykonywanie i analiza case study, wykonywanie indywidualnych zadań, czy szczególnie podczas sesji grupowych ekspozycja społeczna i przepracowanie tematu.

 

Obszary poruszane podczas superwizji rozwojowej są bardzo różne, najczęściej sięga się po nią w celu:

-- zdefiniowania indywidualnego stylu coachingowego;

-- określenia specjalizacji coachingowej;

-- odkrywania własnych zasobów;

-- odkrywanie obszarów rozwojowych;

-- zaplanowania ścieżki dalszego rozwoju zawodowego.

 

PAMIĘTAJMY: superwizja nie jest jednorazową interwencją, ale jest działaniem które powinno towarzyszyć coachowi przez całą jego karierę zawodową, dlatego też obszary pracy rozwojowej będą się zmieniały w zależności od miejsca, w którym w danym momencie znajduje się coach.